Karthuizerhofje (Huyszitten Weduwenhof)

Karthuizerhofje

Karthuizerstraat 21-131
Dagelijks open voor publiek tussen 10.00 en 20.00 uur; groepen zijn niet niet meer welkom in het hofje.

Een gebouw dat de eeuwen getrotseerd heeft is het Huyszitten Weduwenhof, ook wel het Karthuizerhof genoemd. Op een terrein van dertig hectare stond hier ooit het Karthuizerklooster. Het lag buiten de stadsmuur en viel herhaaldelijk ten prooi aan plundering en verwoesting. Wat nog restte van het klooster werd na de Alteratie (1578) verhuurd aan particulieren, vooral boeren die de monnikscellen gebruikten als woonplaats voor hun knechten. In 1602 werd de kloosterhof, nu het Karthuizerplantsoen, een kerkhof waar pestdoden werden begraven. Weer bijna een halve eeuw later, in 1650, werd hetvoorzijde Huiszitten Weduwenhofje gebouwd - naar een ontwerp van stadsbouwmeester Daniël Stalpaert - dat er nog altijd staat. Uit het grote aantal kamers dat het gebouw bevatte (wel honderd!) blijkt dat men geen halve maatregelen getroffen had om te zorgen voor huisvesting voor de huis-zitten-weduwen. Hoewel het hofje speciaal voor weduwen bedoeld was, werd ook aan andere “vrouwpersonen” onderdak geboden; het hofje heet officieel nog wel “Weduwenhof”, maar wordt in de volksmond “Karthuizerhof” genoemd, wat passender is. Leuk detail is dat de woningen houten wasrekken hebben.

Stadswandeling

Onze gratis plattegrond van Amsterdam Oude Stad leidt je langs interessante bezienswaardigheden en tips van locals door deze speciale buurt van Amsterdam.

Amsterdam Oude Stad logo

Nieuwezijds Voorburgwal 264
1012 RS Amsterdam
T 020 - 62 38 622
info@amsterdamoudestad.nl