Skip to main content

Huis Bartolotti

Dit huis werd in 1617 gebouwd voor de rijke Willem van den Heuvel. Deze noemde zich Guillelmo Bartolotti, naar een Italiaanse oom van wie hij veel geld geërfd had. Er zijn twee cartouches aangebracht met links het geschilderd opschrift "Ingenio et Assiduo Labore" (door vernuft en noeste vlijt) en rechts "Religione et Probitate" (door godsdienst en rechtschapenheid). De gevel van rood baksteen versierd met bergstee is het werk van stadsarchitect Hendrick de Keyser. Nummer 172 is tegenwoordig in gebruik als kantoor van de Vereniging Hendrick de Keyser.

Museumhuis

Huis Bartolotti kwam in twee delen in het bezit van de vereniging: in 1924 en 1971. Vanaf 1971 waren de kantoren en bibliotheek van het Theatermuseum er gevestigd en het achterhuis van 170 werd bewoond door Gustav Leonhardt, clavecimbelist en musicoloog. Het pand bevatte vele doorgangen met de naastgelegen panden. Bij de inrichting tot kantoor in 2009 zijn deze doorgangen verwijderd en is de oude structuur van het huis hersteld. Na een omvangrijke restauratie in 2016 is het pand ingericht als Museumhuis en wordt het pand verhuurd voor (bijzondere) evenementen. Foto 1 en 2 van Arjan Bronckhorst.

Nieuwsbrief