Broenshofje

broenshofje

Boomstraat 52

Het Broenshofje is een relatief jong hofje, namelijk gesticht na 1850. Het hofje dateert uit 1851, gesticht door mevrouw A.C. Broen, die dit huisje had geschonken aan de Vereniging tot ondersteuning van mindervermogenden. Het mocht vrij bewoond worden door zes Protestantse alleenstaande vrouwen. Bij testament werd bepaald dat de bewoonsters een uitkering van f 1,00 per week uit de rente zouden ontvangen en naast “vrij wonen” genoten de dames van gedeeltelijk gratis brandstof, een uitkering van f 35,00 per kwartaal en een feestpakket voor Pasen, Kerstmis en Sint Nicolaas.

Over het gebouw of het hofje zelf, dat toch wat historisch en monumentaal hofjeskarakter mist, valt verder weinig te vertellen, merkt ook de heer H.W. Alings in zijn boek “Amsterdamse Hofjes” (1965) op: “Er valt hier niets merkwaardigs op te merken. In feite is het hofje niet meer dan een diep huis met zes kamers, drie boven en drie beneden, uitkomende op de gang”.

Stadswandeling

Onze gratis plattegrond van de Jordaan en grachtengordel leidt u langs interessante bezienswaardigheden en tips van locals door deze speciale buurten van Amsterdam.

Amsterdam Oude Stad logo

Nieuwezijds Voorburgwal 264
1012 RS Amsterdam
T 020 - 62 38 622
info@amsterdamoudestad.nl