Zon's Hofje

Zons Hofje

Prinsengracht 159-171
Doordeweeks open van 8.00 tot 18.00 uur, op zaterdag en zondag gesloten.

Zoals H.W. Alings al in zijn "Amsterdamse Hofjes" (1965) beschrijft, valt het hofje vanaf de straatkant gezien niet erg op: "Ware de naamsteen niet zichtbaar uitgespaard in de gevel van perceel 173, een lelijk huis uit 1893, dan zou niets doen vermoeden, dat achter de ordinaire huisdeur en de lange gekalkte gang het bekende Doopsgezinde hofje schuilgaat". Op de plaats waar dit hofje gevestigd is stond vroeger een Doopsgezinde Kerk, die geen front aan de openbare weg mocht hebben. De lange gang, die vroeger niet meer was dan een spleet tussen de huizen, werd van 1723-1728 de Sonnegang genoemd, en later de Noachsgang.

Ontstaan van het hofje

binnenkant hofjeDe Vereenigde Waterlandsche en Vlaamsche Gemeente hield haar diensten in kerk "De Zon" op de Singel, en als tweede "vergaderlocatie" bezat zij ook "De Kleine Zon", op de plek van het huidige Zon's Hofje. In 1720 werd deze locatie verkocht aan de Friese Gemeente der Doopsgezinden, die de kerk op haar beurt "Arke Noach" doopte. Later heeft de Friese gemeente zich met De Zon verenigd, zodat Arke Noach overbodig werd. In 1755 werd besloten op deze plaats een hofje te stichten, maar het moest nog tot 1764 duren tot de vergunningen hiervoor rond waren. In 1765 heeft de eerste bewoonster erin kunnen trekken.
In 1800 is het hofje uitgebreid met een nieuwe vleugel en in 1882 nog met enkele woninkjes, tot het ruimte kon bieden aan 32 vrouwen. De bewoonsters waren ongehuwde vrouwen, die tenminste drie jaar lid van de Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam waren en 50 jaar of ouder.

Gevelsteen en klok

Gevelsteen en klokDe omlijste brede trapdeur met daarboven de klok en de sierlijke gevelsteen vallen direct op in het hofje. De gevelsteen met daarop "De Arke Noach" laat de ark van Noach zien, waar de dieren in paren de loopplank op lopen. In de hoek zien we een grote zon; ook niet geheel ontoepasselijk in dit Zon's Hofje. Onder de klok kunnen we een vers van Bernardus de Bosch lezen:
't Geloof heeft hier Gods Woord ontvouwd;
De Liefde ons dit verblyf gebouwd;
De Hoop blyven ons geduurig noopen,
Om op der zielen Zon te zien,
Den tyd zorgvuldig uit te koopen,
En dus tot de Ark des heils te vlien.

MDCCLXV (1765)

Stadswandeling

Onze gratis plattegrond van de Jordaan en grachtengordel leidt u langs interessante bezienswaardigheden en tips van locals door deze speciale buurten van Amsterdam.

Amsterdam Oude Stad logo

Nieuwezijds Voorburgwal 264
1012 RS Amsterdam
T 020 - 62 38 622
info@amsterdamoudestad.nl